vorige project - project overzicht - volgende project volgend projectproject overview SuperNova Studios vorig project
De articulatie van Plantageweg en Cortgene is doorgezet in het hofje.
De articulatie van Plantageweg en Cortgene is doorgezet in het hofje.

Nieuwe toepassing van het dijklichaam: erin parkeren
Nieuwe toepassing van het dijklichaam: erin parkeren

Doorsnede van een kleine hofwoning.
Doorsnede van een kleine hofwoning.

Ook een mogelijk theehuis in het naastliggende park kan op dijkniveau worden ontsloten.
Ook een mogelijk theehuis in het naastliggende park kan op dijkniveau worden ontsloten.

Damhof

Herontwikkeling Wipmolengebied Alblasserdam

Plaats:  Alblasserdam
Jaar:  2005 - 2006
Programma: ca. 8000 m² luxe woningen en zorgappartementen + 3000m2 parkeren
Status: Studie
Opdrachtgever: Projectontwikkeling Pegasus Delft
Credits: Job Beerthuizen, Jelk Kruk, Stephan Nierop

Dit plan introduceert een nieuw dijklichaam tussen de bestaande dijken in het Wipmolengebied. Zo wordt aansluiting gevonden op omliggende dijken en tegelijkertijd kunnen auto’s uit het zicht worden geparkeerd. Door het dijklichaam aan de randen te bebouwen ontstaat een hofje. Door het ritme van de wandopeningen in de dijkbebouwing door te zetten wordt aansluiting gevonden bij de fijnmazigheid van de bestaande bebouwing. Tevens ontstaat er een spel van kruisende doorgangen.

Langs de Plantageweg wordt de bestaande dijklintbebouwing voortgezet, met een accent op de hoek van de Dam. Aan de Plantageweg wordt een gelijkvloerse entree gemaakt naar het nieuwe hofje op dijkniveau. Ook het Cortgene wordt met het hofje verbonden. Hierdoor heeft Alblasserdam met dit plan er een toegankelijke, aantrekkelijke openbare ruimte bij.

Het openbare karakter van dit plein kan mogelijk worden versterkt door bijvoorbeeld een loopbrug te maken naar een theehuis tussen de bomen in het naastliggende park.

De woningen op het dijklichaam worden vanaf het plein ontsloten. Aan de achterzijde hebben deze woningen tuintjes. Door de verhoogde ligging van de tuinen zijn deze voldoende afgescheiden van de straat zonder dat gebruik van schuttingen nodig is. Gezamenlijk met de groene helling van de dijk levert dit een vriendelijk beeld op voor de directe omgeving.