vorige project - project overzicht - volgende project volgend project project overview SuperNova Studios vorig project
In kleur de locaties met de voorgestelde 14.000 woningen. In het grijs zijn de locaties met het potentieel van 67.000 extra woningen weergegeven.
Zeeland kenmerkt zich door een relatief lage bevolkingsdichtheid, een kleinschalige en fijnmazige structuur en een grote hoeveelheid landbouwgrond die vrijkomt.

We onderscheiden zeven groepen die om verschillende redenen zich willen vestigen in Zeeland
We onderscheiden zeven groepen die om verschillende redenen zich willen vestigen in Zeeland

Zeeland kenmerkt zich door een relatief lage bevolkingsdichtheid, een kleinschalige en fijnmazige structuur en een grote hoeveelheid landbouwgrond die vrijkomt.
Zeeland kenmerkt zich door een relatief lage bevolkingsdichtheid, een kleinschalige en fijnmazige structuur en een grote hoeveelheid landbouwgrond die vrijkomt.

Een voorbeeld van een woonmileu; Het Dijklintbuurtje. Dit zijn vrijstaande woningen bij en aan een nieuwe zijtak van bestaande polderwegen.
Een voorbeeld van een woonmileu; Het Dijklintbuurtje. Dit zijn vrijstaande woningen bij en aan een nieuwe zijtak van bestaande polderwegen.

Een voorbeeld van een woonmileu; De Golfbrekerwoningen. Deze woningen koppelen de robuustheid van het leven aan de kust aan kustbescherming. Een vogelaar kan hier uren de omliggende biotopen bestuderen, maar ook voor de ultieme belevenis van het trotseren van de Noordzee is dit een uiterst inspirerende woning, voor korte of langere termijn.
Een voorbeeld van een woonmileu; De Golfbrekerwoningen. Deze woningen koppelen de robuustheid van het leven aan de kust aan kustbescherming. Een vogelaar kan hier uren de omliggende biotopen bestuderen, maar ook voor de ultieme belevenis van het trotseren van de Noordzee is dit een uiterst inspirerende woning, voor korte of langere termijn.

Nieuw Zeeland 2020 - 2050

Nieuw Zeeland van ouderwetse kwaliteit

Plaats:  Provincie Zeeland
Jaar:  2006
Programma: 80.000 potentiele woningen
Status: Prijsvraaginzending "Nieuw Tij, impuls voor zeeland"
Uitschrijver: Stichting Het Zeeuwse Gezicht
Credits: Jelk Kruk, Stephan Nierop, Job Beerthuizen

Omdat de provincie Zeeland in de toekomst een terugloop in inwonersaantal en een leegstand van het platteland vreest doen wij een gecombineerd voorstel voor diverse typen landelijke locaties waarin voor een zevental doelgroepen een groot aantal verschillende woningtypen met aantrekkelijke woonmilieus zitten. Elk van de voorstellen sluit aan bij het huidige landschap en de huidige bebouwing.

Wij kiezen voor deze veelzijdigheid omdat met deze aanpak een basis voor een duurzame toekomst gelegd kan worden voor diverse groepen, van jong tot oud, creatief en actief, oude en nieuwe Zeeuwen.

De verschillende doelgroepen zijn de spijt-Zeeuwen, Onthaasters, Gezinnen, Locatievrije Creatieven, Eco-Bewusten, Short Stayers en Actieve senioren. Elk van deze doelgroepen heeft zijn eigen karkateristieken en eigen redenen om zich in Zeeland te vestigen. Hierop anticiperend hebben wij 7 woonmilieus ontwikkeld die aan een of meerder van deze doelgroepen onderdak kan bieden. Deze typen zijn het jachthavenstadje, het ringdorp, het natuurbuurtje, de boerderijwoning, de golfbrekerwoning, de ontpolderwoning en het dijklintbuurtje. Op de schaal van Zeeland zou bij een maximale toepassing van de door ons voorgestelde mix van deze milieus, ongeveer 80.000 woningen extra gebouwd kunnen worden. Dankzij de schaalbaarheid van ons voorstel is het ook mogelijk enkel aan de verwachte van 14.000 woningen tot 2020 te voldoen.